Få kontroll på byggdokumentasjon.

Findable er en skybasert tjeneste som bruker kunstig intelligens for å lese, forstå og automatisk sortere bygningsdokumentasjon.

Om Findable

Findable leverer en skybasert tjeneste som gir deg kontroll på eksisterende og ny bygningsdokumentasjon. Findable består av et team med dyp teknisk kompetanse innen kunstig intelligens og bakgrunn fra eiendomsbransjen. Mesteparten av eksisterende dokumentasjonen i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er papirbasert. I dag er det en svært krevende jobb å digitalisere, sortere og kvalitetssikre dokumentasjonen. Findable bruker visuell kunstig intelligens for å automatisere disse manuelle oppgavene.

  • Automatisk sortering etter Bygningsdelstabellen

  • Kvalitetssikre eksisterende og ny dokumentasjon

  • Avdekke mulighet for ombruk av produkter og materialer

  • Forslag til vedlikeholdsplan

  • Importere rett inn i ditt FDV-system, f. eks. Famac

Findable samarbeider nå med flere pilotkunder for utvikling av tjenestene. Vi har plass til noen flere. Hvis dette er interessant ta kontakt.

Hvis vi skal klare å nå FNs Klimamål er vi avhengig av byggenæringen, som står for 40 % av utslipp og avfall. Findable ønsker å bidra til å gjøre det mulig.

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.

Vi tar kontakt

Du hører fra oss snart.