Få kontroll på byggdokumentasjon.

Findable er en skybasert tjeneste som bruker kunstig intelligens for å lese, forstå og automatisk sortere bygningsdokumentasjon.

Om Findable

Findable består av et team med dyp teknisk kompetanse på kunstig intelligens og bakgrunn fra eiendomsbransjen. Mesteparten av eksisterende dokumentasjonen i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er papirbasert. Det er ønskelig med digitalisering men det er i dag en svært krevende manuell jobb å digitalisere og sortere dokumentasjonen. Findable bruke visuell kunstig intelligens for automatiserer vi disse manuelle oppgavene.

  • Automatisk sortering etter Bygningsdelstabellen

  • Avdekke mulighet for ombruk av produkter og materialer

  • Kvalitetssikre dokumentasjon

  • Forslag til vedlikeholdsplan

  • Importere rett inn i ditt FDV-system, f. eks. Famac

Findable samarbeider med flere pilotkunder for utviking av tjenestene. Vi har mottatt støtte fra Innovasjon Norge, holder til i StartupLab, og er stolt av å bidra til at vi når FNs Klimamål.

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.

Vi tar kontakt

Du hører fra oss snart.